Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest firma Nutura Robert Kafarski, Mikołaj Wycichowski, Michał Wycichowski s.c., z siedzibą w Łodzi (91-502) przy ul. Roślinna 7,NIP 726 265 89 22, REGON 363571968, telefon: 533 562 900 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), e-mail: [email protected] zwana dalej: „Nutura s.c.”, "nutura.pl " lub "Sklepem Internetowym".
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym nutura.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".
 3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie nutura.pl bądź poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.
 5. Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
 6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.
 7. Zamówienia poprzez stronę internetową www.nutura.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 9. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej od nutura.pl.

II. Potwierdzenie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
 2. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia towaru w sklepie nutura.pl.
 3. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży).
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

III. Formy płatności

 1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
  • PayU.pl  – błyskawiczna wpłata zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.payu.pl/.
  • PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) - Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
  • PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  • KARTĄ KREDYTOWĄ - poprzez serwis  http://www.payu.pl/ (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów).
 2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

IV. Dostawa towaru

 1. Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.
 2. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Dostawa
 3. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Nutura s.c. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres Nutura s.c., ul. Roślinna 7, 91-502 Łódź / adres poczty elektronicznej: [email protected]).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Nutura s.c. zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nutura s.c.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nutura s.c. została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Nutura s.c. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Nutura s.c., ul. Roślinna 7, 91-502 Łódź w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Nutura s.c.. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
 8. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. Postanowienia końcowe

 1.  Integralną częścią niniejszego regulaminu są również informacje zawarte w zakładce Reklamacje oraz Prawo do Odstąpienia.
 2. Do umów sprzedaży zawartych w Sklepie Internetowym do dnia  5 sierpnia 2016 r. włącznie, a także do prawa odstąpienia od tych umów, jak również do składania reklamacji zakupionych na ich podstawie towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz zasad Reklamacji i zwrotów w brzmieniu obowiązującym do 5 sierpnia 2016 r.
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 5 sierpnia 2016 r.